DJ DNice, LeToya Luckett & NE-YO at the ABFF White Party